Levensverhaal experiment: reminiscentie in groep met Prisma TV

Hoe kunnen we samen met een groep bewoners over het leven van vroeger praten?

In dit experiment probeerden we onze Prisma TV applicatie uit op een groot scherm in drie verschillende woonzorgcentra. In Huize Sint-Monika in De Marollen, in Residentie Clos Bizet in Anderlecht, en in Residentie Bellevue in Vorst.

Enkele maanden eerder testten we de Prisma reminiscentie applicatie alvast in een woonzorgcentrum in Zonhoven. Toen werkte de applicatie enkel op tablets en smartphones. Dat bleek beperkt te zijn voor activiteiten in groep.

 

Voor deze experimenten maakten een versie geoptimaliseerd voor grote schermen. Er waren telkens zo’n 10-20 bewoners, samen met hun familie. Een ergotherapeut ging op een tablet of laptop door de verhalen die op een groot scherm geprojecteerd werden en startte zo conversaties met de aanwezigen.

De bewoners en ergotherapeuten genoten zichtbaar van het nostalgisch herinneringen ophalen. We gingen allen met een goed gevoel terug naar buiten.

Prisma TV lokt interactie uit

Het materiaal in Prisma TV zorgde ervoor dat de aanwezigen hun ervaringen wilden delen in de groep. Bewoners vertelden bijvoorbeeld hoe ze vroeger kleren wasten zonder wasmachine, na het zien van een foto van een oude wasconstructie. Een foto van kinderspeelgoed inspireerde hen dan weer om over schommelpaardjes te praten. Door de thematische organisatie van albums is het eenvoudig om dieper in te gaan op een onderwerp.

Wanneer we bij het muziekalbum kwamen, speelde het liedje “Bruxelles” van Jacques Brel. Iedereen zong enthousiast mee. Een mooie afsluiter!

Een groot scherm geeft ruimte

In tegenstelling tot de de vorige test waarbij we een tablet gebruikten hadden we nu steeds toegang tot een ruimte met een groot scherm. De aanwezigen konden in een cirkelvorm rond het scherm zitten zodat iedereen zicht op elkaar en op het scherm had. Dit bracht duidelijke voordelen met zich mee: niemand hoefde te turen naar een klein schermpje, mensen wisten direct waar het gesprek over ging en konden gemakkelijk met elkaar babbelen.

Een man die minder goed kon praten maakte gebruik van de ruimte door regelmatig recht te staan en uit te beelden wat hij wilde zeggen. Echt iedereen werd betrokken.

Enkele technische tekortkomingen

De navigatie door de albums van foto’s en video’s was eerst nogal omslachtig. Ook de grootte van de beelden schaalde niet altijd mee met de grootte van het scherm. Deze problemen veroorzaakten een lichte verwarring bij de ergotherapeuten die de activiteiten begeleidden, zodat we soms moesten ingrijpen.

Ondertussen zijn deze problemen opgelost in de nieuwste versie van Prisma TV. De gebruikersinterface loopt niet meer in de weg van de activiteit.

Inhoud aangepast aan de locatie

Onze app bevatte door de activiteiten die we in West-Vlaanderen deden vooral Nederlandstalig of specifiek Vlaams materiaal. Dat terwijl het merendeel van de aanwezigen Franstalig was. Doordat de app vooral visueel georiënteerd is, kan het geen kwaad dat de gebruikersinterface Nederlandstalig is.  Het is wel belangrijk dat de inhoud herkenbaar is voor de aanwezigen.

Op voorhand maakten we een album over Brussel in de jaren ‘50-’60-’70 met filmpjes en afbeeldingen. Dat werd goed onthaald. De deelnemers raakten geïnspireerd door de beelden van hun vroegere buurten, en rakelden heel wat herinneringen op. Er had gerust nog meer materiaal uit hun vroegere omgeving in mogen zitten.

Makkelijk familie uitnodigen

De woonzorgcentra wilden de activiteit telkens opnemen in hun krantje, en ze wilden familieleden uitnodigen om mee te komen. Dit kan nu makkelijk via een voorgemaakte uitnodiging in NL en FR (PDF, doc).

Het is belangrijk om families ook persoonlijk uit te nodigen. Een van de deelnemende woonzorgcentra stuurde de uitnodiging enkel mee met de maandelijkse factuur. De respons hier op was bedroevend laag. Wat veel beter lijkt te werken is om families aan te spreken, hen persoonlijk uit te nodigen, en een flyer mee te geven.

Zelfstandig de applicatie klaarzetten

De bedoeling is dat woonzorgcentra met Prisma TV zelfstandig reminiscentie-activiteiten kunnen opzetten. In de afgelopen tests kwamen wij nog te veel tussenbeide bij het opzetten van de installatie.  Om hen te tonen hoe ze Prisma TV op een groot scherm projecteren, maakten we een een instructievideo.

Een fijne activiteit

Prisma TV maakt een fijne reminiscentie-activiteit mogelijk die heel goed werd onthaald in de drie deelnemende woonzorgcentra. Het lokt mooie verhalen uit bij alle aanwezigen en geeft hen ruimte om zichzelf uit te drukken.

We vragen ons nog af hoe we de verhalen die naar boven komen in zo’n activiteit kunnen opslaan. Dat bekijken we dieper in onze volgende post over het verzamelen van verhalen voor een levensposter.


Zelf aan de slag

  • Maak een account aan op tv.prisma.care.
  • Verken de verschillende thema’s en de foto’s en video’s die er bij horen.
    Je kan optioneel je eigen beelden toevoegen.
  • Bekijk de instructievideo over het projecteren van Prisma TV op een groter scherm.
  • Ontdek de mogelijkheden van Prisma TV verder.
  • Download de uitnodiging om een activiteit te promoten in je woonzorgcentrum (PDF, doc)

Volgende levensverhaal experiment

Samen met bewoner en familie foto’s kiezen

Met steun van