Kabinet Debaets steunt de verdere uitwerking van Prisma

Het kabinet van staatssecretaris Bianca Debaets en de Vlaamse Gemeenschapscommissie steunen Prisma financieel voor de verdere uitwerking in woonzorgcentra.

 

In 2018 werkt het Prisma team nauw samen met vijf Brusselse woonzorgcentra om een oplossing te bouwen die verzorgend personeel helpt om de bewoners beter te leren kennen, en zo persoonlijker kunnen verzorgen.

Expertisecentrum Dementie begeleidt dit traject om er voor te zorgen dat de applicatie aansluit bij de specifieke noden van mensen met dementie.

Prisma helpt mensen met dementie om zich beter te voelen bij familie en zorgverleners

Naarmate dementie vordert wordt het moeilijker voor mensen met dementie om te communiceren. De Prisma applicatie stimuleert warme ervaringen met hun naasten door middel van een digitaal album met herinneringen. Families voegen hun eigen herinneringen toe, en in de app zit al een schat aan multimedia fragmenten over het leven van vroeger. Hierdoor kunnen mensen met dementie en de personen die hen omringen op een fijne en toegankelijke manier genieten van het kleurrijke verleden.

Het team bedacht en bouwde de eerste versie van de app in nauwe samenwerking met gebruikers (mensen met dementie en hun familieleden), met personeel van woonzorgcentra en met dementie experten (Dementia Lab en Expertisecentrum Dementie).

De applicatie kan gebruikt worden door families van mensen met dementie, door zorgverleners in woonzorgcentra en door thuisverzorgers. Het helpt hen het verhaal van personen met dementie beter te kennen, en ze kunnen hen hierdoor persoonlijkere en warmere zorg verlenen.

In eerste instantie werkt het team aan deze herinnering-app. Een app die toelaat om foto’s, video’s en muziek van vroeger samen te bekijken, en om er eigen herinneringen aan toe te voegen. Daarna is het doel van het team om de toepassing aan te vullen met een dienst voor woonzorgcentra waarmee medewerkers op een makkelijke manier de personen waar ze voor zorgen kunnen leren kennen.

Vergrijzing, dementie en druk op zorg

De toenemende vergrijzing zorgt voor een sterke verhoging van ouderen met dementie. In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 mensen met dementie. In 2020 zullen 130.000 mensen dementie hebben.

Eén op vijf families komt zo in contact met dementie. Prisma is een mobiele oplossing om de sociale cohesie tussen deze families te versterken. De app inspireert om samen herinneringen op te halen, en vaker en dichter bij elkaar te zijn. Hierdoor verkleint de dienst het toenemend isolement van senioren.

De toename van mensen met dementie zorgt ook voor een grotere druk op professionele verzorgers. 87% van de verpleegkundigen en zorgkundigen vindt dat ze niet altijd de nodige zorg kunnen geven volgens een enquête van het ACV naar de werkdruk.

De Prisma applicatie helpt personeel om het verhaal van hun patiënten te kennen, en hen zo warmere en persoonlijkere zorg te geven. En persoonlijkere zorg betekent efficiëntere zorg. Patiënten zijn namelijk meegaander wanneer verzorgers hen op de juiste manier benaderen.

Ook Brussel vergrijst aanzienlijk. Het aantal 60-plussers in het Brussels gewest zal tegen 2040 stijgen met meer dan 40 procent tot 290.000. Ook de groep van 80-plussers stijgt, met al 50.000 hoogbejaarden vandaag.

Toegankelijk​​ ​voor kwetsbare​ ​en​ ​moeilijk​ ​bereikbare​ ​doelgroepen

Om ouderen in woonzorgcentra te bereiken hebben we een partnership met Expertisecentrum dementie Broes (Brussel) en met Zorgnet-Icuro, een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profit in Vlaanderen en Brussel. Ruim 775 erkende zorgorganisaties zijn lid van Zorgnet-Icuro.

Een volgende stap is een samenwerking aangaan met thuiszorgorganisaties, om nog meer ouderen die alleen thuis wonen een warmere zorg te geven.

Impact​ ​​op​ ​de​ ​levenskwaliteit​ ​van​ ​personen​ ​met​ ​een beperking​

Uit tests in woonzorgcentra blijkt dat verzorgend personeel momenten van onrust bij de bewoners makkelijker kunnen oplossen wanneer ze aanknopingspunten hebben uit het leven van de persoon. Daarnaast zijn reminiscentie momenten erg aangenaam voor mensen met dementie. Ze voelen zich goed bij het terugdenken aan momenten en gewoontes uit hun jeugd en kindertijd. De foto’s, video’s en liedjes van vroeger in de applicatie geven hen veel plezier.

Volgende stappen

In februari 2018 start het Prisma team met een pilootproject in Rust- en verzorgingstehuis Huize Sint-Monika. Volg de vooruitgang op deze blog, of schrijf je in op de nieuwsbrief voor updates in je mailbox.

Met steun van